4 Ekim 2017 Çarşamba

Şizofreni Belirtileri Nelerdir?


Bu yazımızda sizlere şizofreni nedir, şizofreni belirtileri, şizofreni hastalarının etrafa zarar verip vermeyeceğini aktaracağız. ayrıca şizofreni tanısı hakkında bilgiler vererek merak edilen detayları sizler ile paylaşacağız. İyi okumalar. 

Şizofreni Nedir?

Şizofreni, alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren kronik bir psikiyatrik hastalıktır. Şizofreni de migren ya da epilepsi gibi beyin hastalığı olmakla beraber   çevresel, psikolojik ve sosyal etkenlerden kaynaklı etkilenir ve buna bağlı olarak da çevresini etkiler. Diğer psikiyatrik bozukluklara göre şizofreni kişinin mesleki ve sosyal işlevselliğinde daha ciddi kayıplara yol açabilmektedir.

Kişide gerçeği değerlendirme yetisinin belirli bir süre bozulduğu durumlara psikoz denilir. Bu sırada algı bozuklukları,dış dünyada olup bitenleri hatalı değerlendirme, kendi düşünceleriyle, hatta rüyalarıyla dış gerçekliği ayırmama durumları söz konusu olabilir. Şizofreni, psikotik bozuklukların başlıcasıdır. Ancak madde kullanımı ya da tıbbi sebeplerle de psikotik belirtiler görülebilir.

Şizofreninin Belirtileri 


Şizofreninin alevlenme ve yatışma dönemlerinde farklı belirti ve bulgular ön plana çıkar. Alevlenme döneminde özellikle düşünce ve algılama bozuklukları ön plana çıkar. Örneğin kişi çevresindekilerin kendisine  düşman olduğunu ve bir şeyler çevirdiğini düşünebilmektedir.  Bu düşünce bozukluğu sarsılmaz, değişmez derecede güçlüyse ” hezeyan ” olarak tanımlanır.Kişinin çevresine karşı tutumu da bu hatalı düşüncelerden etkilenir.Korku ya da öfke duymak gibi, insanlardan kaçınmak ya da kavgacı olmak gibi somut durumlar ile kendini göstermektedir.  Diğer yandan kişi ses ve görüntü olarak halisülasyon görebilmektedir.  Eğer sadece kendinin duyduğu bu seslere yüksek sesle yanıt verirse dışarıdan kendi kendine konuştuğu izlenimi verebilir.Şizofreninin alevlenme belirtileri yatıştıktan sonraysa kişide günlük işleri yapmakta isteksizlik, alışveriş sırasında ya da bir yerden bir yere giderken karşılaştığımız, bize basit gelen bazı sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekme gibi, genel olarak hayatla başa çıkmakta zorlanma diyebileceğimiz durumlar görülüyor. Hasta, ev içindeki sorumluklarını yerine getiremeyebiliyor.Bu durum, çoğu zaman yakınları tarafından tembellik hatta şımarıklık olarak görülür. Oysa ki bunlar şizofreninin temel belirtileridir. Bazı hastalarda konuşma miktarının azaldığı, kendine bakımın gerilediği gözlenir.Sonuç olarak şizofreninin düşünmek, anlamak, espri yapmak, sorun çözmek gibi pek çok zihinsel işlevi bozabildiğini ve kişinin iş yaşantısını, öğrenciyse okul başarısını ve tüm çevresiyle ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz.Diğer yandan belirtmek gerekir ki her hastanın durumu kendine özgüdür. Hezeyanlar çoğu hastada görülürken halüsinasyonlar da hastaların % 70-80 kadarında görülebilir. Bazı hastalarda dağınık davranışlar ön plandayken bazılarında çevreden uzaklaşma, konuşmanın fakirleşmesi, dikkat bozuklukları daha ağırlıklıdır.

Şizofreni ve Yaş 

Şizofreni genellikle genç yaşta, sıklıkla 18-25 yaş döneminde başlar. Bu aralığı 15-45 yaş olarak genişletmek de mümkündür. Ancak hastalığın erken belirtileri  çok daha uzun zaman önce ortaya çıkabilmektedir. 

Şizofreninin Erken Belirtileri 

Şizofrenin erken belirtileri ilk hastaneye başvurudan 2 yıl kadar önce başlar.  Genelde aile ilişkilerinin sarsılması, arkadaşlardan uzaklaşma ve öğrenci ise derslerinde başarısızlık , okula gitmem durumları görülebilmektedir. Durgunluk, zihni toparlayamama ve kendine bakmakta isteksizlik de şizofreninin erken belirtilerindendir. Erken belirtiler, depresyon belirtileriyle benzerlik gösterir.

Şizofreni Hastası ve Çevre 

Şizofreni hastalarının çevre ile ilişkisinde saldırganlık durumları aslında çok yoktur. Medyadan da bildiğimiz üzere şiddet olayları zaten ülkemizde hat safhadadır. Fakat bu şiddet tablosunun içerisinde şizofreni hastalarının yeri oldukça dardır.  Hastalık nedeniyle çevrede olup bitenleri yanlış yorumlayan hasta uygun davranışı seçmekte zorlanabilir. Bu nedenle bazı hastaların konuşmaları, davranışları başkalarına garip gelebilir. Ancak çevreye zarar verme durumu özellikle uygun ve devamlı tedavi almayanlar ve alkol/ madde kullananlar için söz konusudur.Saldırgan davranışlar gerçekleşirse,sıklıkla aile bireyleriyle sınırlıdır. Şizofreni hastaları arasında tekrarlanan suç işleme durumu toplum ortalamasının altındadır. Öte yandan şizofreni hastaları yaygın biçimde çevrenin fiziksel ve duygusal saldırılarına maruz kalmaktadır. Hastaların saldırgan olduğuna ilişkin önyargıyı gidermenin en etkili yolu bu kişilerin tedavi sistemine girip düzenli tedaviye devam etmelerinin sağlanması ve madde kullanmalarının önlenmesidir.

Şizofreninin Tanısı 

Şizofreni alanında kullanılan laboratuvar yöntemleri hızla gelişmekle beraber bunlardan hiçbiri hastalığın kesin tanısının konmasında bize yardımcı değil. Kişinin genetik özellikleri ile hastalığı hakkında veri elde edilebilmektedir.BT,MR gibi beyin görüntüleme yöntemleri,beyin elektrosu(EEG) şizofreni hastalarının beyinlerinde sağlıklı kişilere göre bazı farklılıklar olduğunu gösteriyor. Ancak bu yöntemler daha çok ayırıcı tanıda yararlı olmakta. Bununla beraber laboratuvar yöntemlerindeki gelişmelerin hastalığın oluşma nedenleri,tedaviye yanıtın ölçülmesi gibi konularda bize çok yararlı olacağı kesindir. Diğer yandan hastanın doktor ile iletişim kurması ve aile bireyleri tarafından bilgi alınması da ayrıca veri kaynakları oluşturmada ve tanı da etkilidir.


Bu hastalığın tedavisi hakkında bilgi almak için Şizofreni Tedavisi yazımıza bakabilirsiniz. Yazımızı okuduğunuz için teşekkür eder,sağlıklı günler dileriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tırnak Renkleri ve Hastalıkları Nelerdir ?

Son zamanlarda tırnaklarınızda bir değişiklik olduğunu fark ettiniz mi? Renk, doku veya şekildeki bir değişiklik zararsız olabilir, ancak...