6 Ekim 2017 Cuma

El Parmağı Kemikleri ve Dizi Kemikleri


El parmak kemikleri hakkında hazırladığımız yazımızda el dizi kemiklerinden , parmak kemiklerinden ve elin susamsı kemiğindne bahsedeceğiz. İyi okumalar dileriz. 

El parmağı kemikleri -  Dizi kemikleriVücudumuzda ki kemikleri ve yapısını merak ediyorsanız yazımızın sizin için oldukça yararlı olduğunu belirtmek isteriz. Yazımızda kemiklerimiz yapısını ve çeşitlerini bulurken, elimizde ayağımızda yine hangi kemiklerin olduğunu öğreneceksiniz. Biz ayakta tutan kemiklerimizi sizlerde daha iyi anlayacaksınız. Başparmaktan başka diğer dört parmağın, her birinde üç dizi kemiği vardır. Başparmak ise iki kemikten meydana gelir. Parmak kemiklerinin adları metakarplardan başlamak ve parmağın adı da ilâve etmek üzere, birinci, ikinci, üçüncü, adları ile söylenir. (Meselâ, başparmak (pollex), işaret parmağı, ona parmak yüzük parmağı veya dördüncü parmak, küçük parmak veya beşinci parmak, birinci, ikinci, üçüncü dizi kemikleri, gibi). Aşağıda ayrıntılı olarak bu kemikler size aktarılacaktır. 

Parmak Kemikleri

Parmak kemikleri uzun kemiklerden olup, bir cismi ve iki uçları gözden geçirilir. Birinci dizi kemiği; Cismi yarı silindirik, arka yüzü konveks, ön yüzü enine düz, yukarıdan aşağı hafif konkavdır. Üst ucu; ortada, iskelette, metakarpın başçığını içine alan çukur bir eklem yüzü ile yanlarda eklem bağlarının yapışmasına mahsus pürtüklü birer çıkıntı gösterir. Alt ucu; başçık adı da verilen bu uç üzerinde, troklea (trochlea phalangis) adı alan ve ikinci dizinin üst ucu ile eklem yapan bir yüzey bulunur. Trokleanın iki yanları eklem bağlarının yapışmasma mahsus pürtüklü ve çökük bir yüzey gösterir.

İkinci Dizi Kemiği

Cismi birinci dizilerinkine benzer, üst ucu ortaları kunt bir ibikle birbirinden ayrılmış iki konkav eklem yüzeyi gösterir. Alt ucu birinci dizilerin benzeri şeklindedir. 

Üçüncü Dizi Kemiği

Cisimleri kısa olup, önde konveks arkada düzdür, üst uçları ikinci dizilerinkine benzer alt uçları konveks ve pürtüklü olup, bu pürtüklük, önde açıkladığı yukarı bakan at nalı veya yarım ay biçimi gösterir. Bu pürtüğe tuberositas unguicularis adı verilir.

Başparmak Dizi Kemikleri

Başparmağın birinci dizi kemiği diğer parmakların birinci dizilerine benzemekle beraber, ikine: diziye benzeyen bazı karakterleri de vardır. Başparmağın ikinci dizisi diğer parmakların üçüncü dizisinin aynı ise de onlardan daha büyüktür. Kemikleşme; Her dizi kemiğinin cismine ve alt ucuna ait bir ilkel kemikleşme noktası ile üst ucuna ait ikincil bir nokta vardır. Birincisi fetal hayatın ikinci ayında, ikincisi ise 2 ile 4 üncü yaş arasında gözükür. Dizilerin kemikleşmesi  yaş aralıkları genelde 18 den sonra 22 den öncedir. 

Elin Susamsı Kemikleri

El iskeletinde susamsı kemikler adı alan ve iki tane her zaman var olan fakat bazen daha farklı sayılarda olan kemiklerdir.  Bunların hepsi elin ön yüzünde olup daima bulunan ikisinin yeri beşparmağın metakarpı ile parmak kemiğinin birleştiği hizada ve metakarp başçığının önünde yan yana bulunur. Bunlardan iç yandaki yuvarlak dış yandaki yumurtamsıdır. Düz olan arka yüzleri komşu bulunduğu kemik yüzü ile eklem yapar. Konveks olan diğer yüzleri komşu kaslarla ilgilidir. Susamsı kemikler bazen ikinci ve beşinci parmağın metakarpı ile birinci dizi arasında, nadiren de üçüncü ve dördüncü parmakların dizi kemikleri aralarında görülebilir.Yazımızı okuduğunuz için teşekkür eder,sağlıklı günler dileriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tırnak Renkleri ve Hastalıkları Nelerdir ?

Son zamanlarda tırnaklarınızda bir değişiklik olduğunu fark ettiniz mi? Renk, doku veya şekildeki bir değişiklik zararsız olabilir, ancak...