13 Temmuz 2017 Perşembe

Yumuşak Doku Romatizması


Bu yazımızda sizlere yumuşak doku romatizması nedir, yumuşak doku romatizması belirtileri, yumuşak doku iltihaplanması ve yumuşak doku romatizması tedavisi hakkında genel bilgiler vereceğiz iyi okumalara dileriz.

Yumuşak Doku Romatizması BelirtileriYumuşak doku hastalığından vücudun bir çok yeri etkilenebilmektedir.  Yumuşak doku romatizmasında en belirgin belirtileri ağrı, tutulma ve ağ­rılı bölgeleri kullanırken güçlükle karşılaşmadır. Ağ­rılı bölge hassaslaşır ve bastırıldığında rahatsızlık du­yulur. “Fibrositis” diye bilinen hastalıkta bazen göğ­sü de etkileyen boyun ve omuz ağrıları görülür. Sü­rekli, sinir bozucu ve sabahları da etkili olan bir ağrı­sı vardır. Ağrı gün boyunca vücudu terk eder gibi gö­rünürse de, akşam, bir iş gününün sonunda yorgun düşünce yeniden baslar. Televizyon izleme ya da araba sürme gibi günlük faaliyetler bile ağrıyı davet ede­bilir. Başağrısı da görülen belirtilerden biridir ki, ba­zen bütünüyle değişik bir hastalık olan migrenle ka­rıştırılır.


Bazen, sınırlı genişlikte hassas bölgelere ya da “başlatıcı noktalar”a rastlanır. Bu noktalar üzerine basmak, eskiden “fibrositik bezeler” denilen acı ve­ren bezeleri ortaya çıkartabilir. Bu tür belirtilerin al­tında yatan önemli neden, boyun ve sırt bölgelerini etkileyen dejeneratif değişikliklerdir (spondylosis). Böyle durumlarda boyun hareketlerinde ağrı duyul­ması ve bel bölgesinin hassaslaşması normaldir.

Hastanın sabahları kaskatı, ağrıyan bir boyunla uyandığı akut eğri boyun, çok sıkıntı verir. Talihsiz hasta, boyun kaslarındaki spazm yüzünden başını iki büklüm tutar. Bu rahatsızlık için gösterilen en belirgin neden kişinin kendini klima vb. gibi yapay hava altında tutmasıdır veya zedelenme durumlarının oluşmasıdır.  Böyle bir zedelenme, kaslar gevşemiş durumdayken, örneğin uyku sırasında yanlış bir pozisyonda yatarken boy­nun yapısında meydana gelen bir değişiklikle açık­lanabilir.  Ağrılar genelde bir kaç haftaya geçer ender de olsa sıkıntılı ve sancılı bir şekilde ağrılar uzayabilir. 

Göğüste, özellikle de ön kısımda bazı belirtiler gö­rülüyorsa, hastanın, kalbinden rahatsız olabileceği kuşkusunu duymak gerekir. Göğüsteki kısa süreli keskin ve ıstıraplı ağrılar zararsızdır ve kalp hastalı­ğından kaynaklanmaz. Kaygı ve endişe , bu tür ağrıları daha da artırır ve ardından çarpıntı (kalbin hızla atı­yormuş gibi algılanması) gelir. Göğüs kasları zayıf­sa, bir virüs enfeksiyonu da ağrıların sebebi olabilir.

Özellikle kol hareketleri sırasında olmak üzere omuzda da ağrı hissedilebilir. Bu belirtiyi genellikle bir ya da daha fazla tendonun iltihaplanması ve omuz çevresinin hassaslaşmasıyla birlikte bir tür burkul­ma ya da zedelenme izler. Bazen omuz yuvasının (lifli tabakanın) tümü etkilenir ki, buna “odun omuz” adı verilir. Bu ad, omuz hareketlerinin böyle bir durum­da ne kadar sınırlandığını çok iyi anlatmaktadır.

Yumuşak doku romatizması sırtın bel bölgesini de etkisi altına alabilir. Bu hastalığın günlük dildeki adı “lumbago”dur. Bu bel ağrısı akut ya da müzmin olarak seyredebilir ve daha önce boyun ve omuz ağrılarıyla ilgili olarak gördüğümüz belirtilerin benzer­leri burada da görülür. Gene burada da “başlatıcı noktalar” vardır ve bunun altında yatan sebep bir sırt spondylosis’i olabilir.


Yumuşak Doku  İltihabı 


Omuzun dış kısmında bulunan bir bursan’ın ilti­haplanması da ağrıya sebep olabilir. İltihapı, bursan’­ın bir sıvıyla dolarak şiştiği dirsek ucunda da görüle­bilir. En yaygın ağrı türü “tenisçi dirseği’dir. Ama, tekrara dayanan bütün sporlar ve faaliyetler, dirse­ğin dış kısmındaki kemiğe bağlı olan tendonun iltihaplanmasına yol açabilir. Yukardakine benzer, ama daha az görülen bir ağrı türü de, dirseğin iç kısmını etkileyen “golfçü dirseği’dir.  Ağrıların etken olan durumların devam etmesi ağrıların da geçmemesine neden olmaktadır. 

Tendon kılıflarının iltihaplanması, aşırı-kullanma yüzünden ortaya çıkan ağrılı durumlara iyi bir örnek­tir. Başparmağa giden tendonun iltihaplanması, bi­leğin dış kısmının iltihaplanmasına yol açar. Bilek­teki ve parmaklardaki öbür tendonlar da etkilenebi­lir. Hareket ettirildiğinde, içinden sürekli garip ses­ler gelen hastalıklı bir “ilk parmak”, hastalığı öbür parmaklara da taşıyabilir. Orta yaşlı kadınların par­maklarında sık sık görülen yanma ve karıncalanma, bilekteki bir sinire yapılan baskıdan ötürüdür. Hastalık geceleri uyku bölünmesine ve ellerdeki ağrı sebebiyle hastanın ellerini hareket ettirmesine neden olur. Romatizmaya bazen, çok iyi bilinen başka nedenlerde yol açar. Bunların arasın­da romatizmal arteriti, tembel bir tiroid bezini ya da daha basit olarak, içi gereğinden fazla sıvıyla dolu do­ku şişkinliklerine yol açan hamileliği sayabiliriz.

Kollar için anlatılan romatizma türlerinin çoğu ba­caklarda da görülür. Bursan ve tendon iltihapları da kalça ve baldır bölgelerinde ağrılara sebep olabilir. “Dizkapağı ağrısı”, dizkapağının ön kısmındaki bur-san’ın ağrı verecek bir biçimde şişmesidir. Bu durum dizlere fazla ağırlık binmesinden veya dizlerin fiziksel olarak fazla yorulmasından kaynaklı olmaktadır.  Kasıktaki bağın si­nire baskı yapması nedeniyle kalçada karıncalanma hissedilebilir. Diz ve ayak bileği çevresindeki bağlar incinebilir ya da burkulabilir. Ayak bileği çevresinde oluşan tendon iltihaplanması, —özellikle de Aşıl ten-donunun iltihaplanması— bilek ağrılarının başka bir nedenidir. Yürümenin daha da kötüleştirdiği topuk altındaki ağrıların nedeni kemiğe tutunan bağın iltihaplanmasıdır. Kuşkusuz, topuk ağrısı, anklioza yol açan spondylitis gibi bir arterit türünün parçası ola­rak da ortaya çıkabilir. Ayağa uygun olmayan ayakkabılar, ayakta ya da ayak parmaklarında görülen öbür ağrıların ya nedenidir, ya da mevcut ağrıları daha da şiddetlendirir. Sinirler üzerine yapılan baskı, ayakta karıncalanmaya ya da duyarsızlığa yol açabilir.


Yumuşak Doku Romatizması Tedavisi


Tedaviden önce uzman doktor tarafından rötgen çekimi ve kan testi yapılabilir. Bunlara, ağrılara ve acılara başka bazı faktörlerin sebep olmadığına emin olmak için başvurur. Sıcak su şişesi, keklik üzümü yağı ya da metil salisilat gibi bir linimentle ovma tü­ründen evde uygulanabilecek basit çareler hastayı rahatlattığı için  bir çok kişi evde tedavi yöntemlerini denemektedir. Çok hevesli olanlar gerektiğinde kullanmak üzere ısıtıcı lamba da alabilirler.

Hastalık eğer kötüleşiyorsa mutlaka doktora görünülmelidir. Doktor, hap ya da ağrılı bölgelere sürülmek üzere merhem şeklinde ilaçlar verecektir; bunlar, iltihap giderici ve ağrı kesici ilaçlardır. Doktorun, hastalık nedenleri hakkında yapacağı açıklamalar da hastayı, durumu­nun kötüye gitmediği konusunda ikna edecektir. Dok­torun bazen hastasını psikolojik açıdan da destekle­mesi gerekebilir, ama, anti-depresif ilaçlar  çok ender olarak bazı hastalara verilmektedir. Romatizmaya yol açan nedenler arasında bölgenin fiziksel zorlanması bırakılırsa nüks etme ihtimali de düşer. Ayak ağrıları olanlar hazır ayakkabı alırken yumuşak astarlı olanları tercih ederlerse akıllı davranmış olurlar. Ba­zı durumlarda, tedavi başlangıcında biraz dinlenme önerilebilir.

Basit önlemler yeterli olmazsa öbür tedavi biçim­lerini uygulamak gerekecektir. Fizik tedavi çok etki­li olabilir. Fiziki tedavi modelleri şunlardır; 
  • Kısa dalgalı elektrik akımıyla yapılan elektrik tedavi­si ya da ultrasonik tedavi gibi sıcakta yapılan tedavi
  • Buz torbalarıyla tedavi gibi soğukta yapılan fizik tedavi 
  • Hareket­lerle ya da el ile işletilen aletlerle yapılan tedavi 
  • Ov­ma ve masaj
  • Yerde ya da bir su tedavisi havuzunda yapılan kültür-fizik hareketleri. 


Bu tedaviler genelde kombine uygulanır ve hastanın ağrılardan kurtulması hedeflenir. Terapist ayrıca, hastanın durumuna göre, evde yapılabilecek uygun hareket­leri ve uygun pozisyonları da anlatacaktır.
Bazen, —örneğin bilekte— destek tahtası da kul­lanılır. Lokal enjeksiyonla uygulanan anaesthetic ve kortizon (steroid), inanılmayacak kadar başarılı olabilir. Uygulama, gerektiğinde yinelenebilir. Ameliyat, çok seyrek olarak, örneğin, sinirlerden birinin üzerin­de sürekli bir baskı olması, ya da işaret parmağının ağrıması durumlarında yapılır.

Yumuşak Doku Romatizmasi İlaç Tedavisi ve Cerrahi Tedavi


Arterit ve romatizma tedavilerini  kesinlikle doktor yapmalıdır. .Arterit tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar aşa­ğıda belirtilmiştir. Tedavi ilkeleri bütün arterit biçim­lerinde aynı olduğu için burada esas olarak romatiz­ma arterit tedavisine gönderme yapılmaktadır. Bu­rada ayrıca cerrahi operasyonlara da değinilmektedir.

Tedavinin Amaçları


Üzerinde durduğumuz arterit türleri müzmin (uzun-dönemli) olduğu için, doktor, arteriti başarılı bir biçimde tedavi edebilmek amacıyla, uzun dönemli bir tedavi programına ihtiyaç duyacaktır. Uzun tedavi sürecinden kaynaklı hasta sabırlı olmalı ve doktorun tavsiyelerine uymalıdır. Bir göğüs enfeksiyonunu antibiyotiklerle iyi­leştirmeye çalışmada olduğu gibi, bu tedavi de arte­riti tamamen iyileştirmeyecek, ama daha iyi yapacak­tır; eklem iltihabını kontrol altına alacak, eklemlerde şekil bozukluklarını önleyecek ve vücuda, ortaya çı­kabilecek zayıflıklara karşı mücadele etmede yardım­cı olacaktır.

Tedavi süreci bir çok yönetmin bir arada uygulanması ile ilerleyecektir. İlaçlar ve cerrahlık; dinlenme, fizik tedavi, meşguli­yetle uygulanan terapi ve diğer rehabilitasyon süreç­leri.  

Önemli Uyarı


Yumuşak doku romatizmalarında kendi teşhisinizi yapmanız ve kendi tedavi metodlarınızı uygulamanız doğru değildir. Bazı ağrılar ve sızılar önemsizdir ve çabuk geçer, ama ba­zıları daha ciddi ve uzun sürelidir. Vücudunuzda ar­terit belirtilerinden birkaçını saptarsanız, hemen ciddi bir hastalık kaptığınıza hükmetmeyin: Önce doktoru­nuza gidin ve onun görüşünü alın.


Yazımızı okuduğunuz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tırnak Renkleri ve Hastalıkları Nelerdir ?

Son zamanlarda tırnaklarınızda bir değişiklik olduğunu fark ettiniz mi? Renk, doku veya şekildeki bir değişiklik zararsız olabilir, ancak...