23 Temmuz 2017 Pazar

Renal Yetmezlik


Blog okurları için hazırladığımız bu yazımızda renal yetmezlik  , renal yetmezlik tedavisi hakkında bilgi vereceğiz. İyi okumalar. 

Renal YetmezlikBir diyabetikte kalıcı proteinüri gelişmesi böbrek fonksi­yonunda progresif bir kötüleşmenin başladığını gösterir, bu da çok sık olarak hipertansiyonla ilişkilidir. Glome­rüler filtrasyon hızındaki azalma, bir diyabetikten diğeri­ne büyük ölçüde farklılaşır(0.6 ila 2.4 ml/dk/ay, ortalama 1.2 ml/dk/ay); ancak bu, belli bir hasta için son derece lineerdir. Serum kreatininin 180 mol/L olmasıyla ta­nımlanan kronik böbrek yetmezliğinin gösterilmesiyle diürez gereksinimi arasında geçen süre genellikle 2 yıldan kısadır.Kreatinin 180 mol/L’yi aşar aşmaz ya da kreatinin kli rensi 50 ml/dk’nın altına düşer düşmez nefroloji konsül tasyonu endikasyonu doğar.

Renal Yetmezlik Tedavisi 


Kan glükozunun optimum hale getirilmesinin kanıtlan­mış hiçbir yararlı etkisi olmadığından, mükemmel HT kontrolü, böbrek fonksiyon bozukluğunu yavaşlatabilen tek tedavi olarak görünmektedir. Böbrek yetmezliği durumu diyabet tedavisini de etkilemekte ve metodlarını değiştirmektedir. Serum kreatinin 180 mol/L’yi aşınca oral hipoglisemik ilaçlar kontrendikedir. İnsuline bağımlı diyabetiklerde insülin gereksinimleri ge­nellikle azalır. Daha düşük insülin dozları ile diyabeti kontrol altında tutmak kolaylaşır  ya da tersine diyabet, kan glükoz düzeylerinde belirgin düzensizlikle karakterize olabilir.Sonuçta, idrar izlenmesi tüm değerini kaybeder.

Böbrek yetmezliğinin tıbbi tedavisi, diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda aynıdır. Diüretik tedavi gerekli ise sadece furosemid etkilidir ve antialdosteronlar kontren­dikedir. Protein denutrisyonu riskini önlemek için pro­tein alımı yaklaşık 1 g/kg/gün şeklinde olmalıdır.Tüm nefrotoksik ilaçlardan kaçınılmalıdır.tyoûu kontrast madde (Nefropati’ye bak.) enjeksiyonu ile rad­yolojik tetkik durumunda özel önlemler alınmalıdır. Son olarak, hemodiyaliz gerektiğinde bir koldaki da­marları korumak için venöz kan örnekleri sadece bir koldan toplanmalıdır.


Yazımızı okuduğunuz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tırnak Renkleri ve Hastalıkları Nelerdir ?

Son zamanlarda tırnaklarınızda bir değişiklik olduğunu fark ettiniz mi? Renk, doku veya şekildeki bir değişiklik zararsız olabilir, ancak...