5 Ekim 2017 Perşembe

Menopoz Nedir? Erken Menopoz Nedenleri?


Kadınların sıkıntılı dönemi olarak bilinen menopoz dönemi hakkında hazırladığımız yazımızda erken menopoz döneminden, menopoz dönemi etkilerinden ve menopoz dönemi belirtilerinden bahsedeceğiz. İyi okumalar dileriz. 

Menopoz Nedir


Menopoz doğal bir süreçtir ve genel olarak kadınlarda 45- 55 yaşları arasında görülmektedir. Kadınların çoğunun menopozu aylık kanamalardan ve doğurganlık döneminden kurtuluş olarak gördükleri doğrudur; gerçekten de me­nopoz geç yaşta çocuk doğurmanın yaratabileceği tehlikelerden bir bakıma kadınları korur. Erkeklerin çoğu, epeyce yaşlandıkları zaman bile hiçbir sakın­ca olmadan çocuk sahibi olabilirler, bunun tek olum­suz yanı, çocuk doğduğunda babanın yaşlanmış olması, okula başladığındaysa artık hayatta olmama­sıdır. Oysa kadınlar, 40 yaşından sonra çocuk sahibi olmaya çalışırlarsa, genç kadınlara göre anormal ço­cuk doğurma olasılığının (mongolizmin, Down sendromunun) arttığını göreceklerdir.

Menopoz Dönemi Etkileri ve Belirtileri 

Öncelikle menopoz döneminde kadınlarda ne gibi belirtiler meydana geleceğine değinmek gerekir; 

  • Adet kanamalar bu dönemde son bulmaktadır
  • Sıcak basmaları, gece terlemeleri görülebilmektedir.
  • Uyku düzeninde bozulmalara ve fiziki değişimle beraber (hormonal değişim) stres gibi psikolojik durumlar görülebilir. 
  • Bu dönem de kadınlar konsantre güçlüğü yaşayabilir veya akılları allak bullak olabilir. 
  • Cilt kuruluğu, saç kırılma ve dökülmesi durumları meydana gelebilir. 
  • Kilo artışı olabilir.
  • Cinsel ilişkide ağrı duyabilir ve eklem ağrıları olabilir. 
  • Vajinal kuruluk görülebilir .
  • Osteoporoz yani kemiklerde zayıflama durumu ortaya çıkabilir. 

Kadınlar menopoz dönemine geldiklerinde, ço­ğunlukla çocuklarını yetiştirmiş, bilgi ve becerileri­ni yeni kuşağa aktarabilecekleri, birikimlerinden do­layı saygınlık kazandıkları bir çağa erişmiş olurlar. Yani bu dönemde kadınlar 48-52 yaşları civarındadırlar. Ço­cuklara bakıp onları büyüten, çoğunlukla kadınlar ol­duğundan, menopoz bir bakıma, yalnızca çocuğu büyütmeye yetecek ölçüde uzun bir yaşam sürecek ka­dınların çocuk doğurmalarını güvence altına almış olur.

Öyleyse menopozun geçirilmesi için oldukça geçerli biyolojik nedenler vardır; ama ateş basmaları, terlemeler, uykusuzluk, gittikçe artan sinirlilik ve ruh çöküntüsü gibi rahatsızlıkların arasında bu olumlu yanları görüp değerlendirmek kadınlar tarafından zorlukla karşılanabilir. Ko­canızın ve yakınlarınızın da bunlardan rahatsız olmasıyla menopoz bir aile sorununa dönüşebilir. Meno­poz ayrıca, gençliğe çok önem veren bir toplum için­de yaşlanmakla eş anlamlı olması nedeniyle, katla­nılması zor bir durum olarak da algılanabilir; bütünüy­le boşlukta kaldığınız ya da çekiciliğinizi yitirdiğiniz duygusuna kolaylıkla kapılabilirsiniz.

Menopozun Etkileri


Normal menopoz iki değişik biçimde ortaya çıka­bilir. Bunlardan biri, normal, düzenli âdet kanamalarınızın aniden  kesilmesidir; ya da aylık kanama­lar arasındaki süre uzayabilir; böylece kanama mik­tarı her seferinde biraz daha azalarak tamamen duracaktır. Ağır ya da çok sık tekrarlanan düzenli âdet kana­maları, menopoza doğru normal gidişler olarak görülemez; bu gibi anormalliklerin nedeni fibroidler ya da polipler (bunlar çoğunlukla kanserli olmayan ur­lardır) olabilir. Çok ender olarak, rahimde kanser baş­langıcı da bu duruma neden olabilmektedir fakat tedavisi mümkün olduğu için endişe etmemek gerekir ve gerekli kontroller için doktora başvurulmaldır. Bu sebeple, bu türden aşırı kanamaların üzerinde durula­rak nedeninin araştırılması ve yalnızca bir değişiklik olarak görülmemesi önemlidir.Seyrek olarak menopoz, 45 yaşından önce, erkende ortaya çıkabilir; az rastlanan bir durum da 25 yaş gibi genç bir dönemde kadınların yumurtalıklarının yumurta ve hormon üretememesi ve kanamaların dur­ması gibi gerçekten üzücü bir durumun ortaya çık­masıdır. Bu gibi kadınlarda biyokimyasal değişiklik­ler ve belirtiler daha aşırı bir biçimde ortaya çıkar; bu­nun ruhsal sonuçları da, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, gerçekten yıkıcı olabilir.


Yazımızı okuduğunuz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tırnak Renkleri ve Hastalıkları Nelerdir ?

Son zamanlarda tırnaklarınızda bir değişiklik olduğunu fark ettiniz mi? Renk, doku veya şekildeki bir değişiklik zararsız olabilir, ancak...