6 Temmuz 2017 Perşembe

Menopoz Nedir? Erken Menopoz Nedenleri?


Menopoz NedirMenopoz doğal bir süreçtir ve genel olarak kadınlarda 45- 55 yaşları arasında görülmektedir. Kadınların çoğunun menopozu aylık kanamalardan ve doğurganlık döneminden kurtuluş olarak gördükleri doğrudur; gerçekten de me­nopoz geç yaşta çocuk doğurmanın yaratabileceği tehlikelerden bir bakıma kadınları korur. Erkeklerin çoğu, epeyce yaşlandıkları zaman bile hiçbir sakın­ca olmadan çocuk sahibi olabilirler, bunun tek olum­suz yanı, çocuk doğduğunda babanın yaşlanmış olması, okula başladığındaysa artık hayatta olmama­sıdır. Oysa kadınlar, 40 yaşından sonra çocuk sahibi olmaya çalışırlarsa, genç kadınlara göre anormal ço­cuk doğurma olasılığının (mongolizmin, Down sendromunun) arttığını göreceklerdir.


Menopoz Dönemi Etkileri ve Belirtileri 

Öncelikle menopoz döneminde kadınlarda ne gibi belirtiler meydana geleceğine değinmek gerekir; 

  • Adet kanamalar bu dönemde son bulmaktadır
  • Sıcak basmaları, gece terlemeleri görülebilmektedir.
  • Uyku düzeninde bozulmalara ve fiziki değişimle beraber (hormonal değişim) stres gibi psikolojik durumlar görülebilir. 
  • Bu dönem de kadınlar konsantre güçlüğü yaşayabilir veya akılları allak bullak olabilir. 
  • Cilt kuruluğu, saç kırılma ve dökülmesi durumları meydana gelebilir. 
  • Kilo artışı olabilir.
  • Cinsel ilişkide ağrı duyabilir ve eklem ağrıları olabilir. 
  • Vajinal kuruluk görülebilir .
  • Osteoporoz yani kemiklerde zayıflama durumu ortaya çıkabilir. 

Kadınlar menopoz dönemine geldiklerinde, ço­ğunlukla çocuklarını yetiştirmiş, bilgi ve becerileri­ni yeni kuşağa aktarabilecekleri, birikimlerinden do­layı saygınlık kazandıkları bir çağa erişmiş olurlar. Yani bu dönemde kadınlar 48-52 yaşları civarındadırlar. Ço­cuklara bakıp onları büyüten, çoğunlukla kadınlar ol­duğundan, menopoz bir bakıma, yalnızca çocuğu büyütmeye yetecek ölçüde uzun bir yaşam sürecek ka­dınların çocuk doğurmalarını güvence altına almış olur.

Öyleyse menopozun geçirilmesi için oldukça geçerli biyolojik nedenler vardır; ama ateş basmaları, terlemeler, uykusuzluk, gittikçe artan sinirlilik ve ruh çöküntüsü gibi rahatsızlıkların arasında bu olumlu yanları görüp değerlendirmek kadınlar tarafından zorlukla karşılanabilir. Ko­canızın ve yakınlarınızın da bunlardan rahatsız olmasıyla menopoz bir aile sorununa dönüşebilir. Meno­poz ayrıca, gençliğe çok önem veren bir toplum için­de yaşlanmakla eş anlamlı olması nedeniyle, katla­nılması zor bir durum olarak da algılanabilir; bütünüy­le boşlukta kaldığınız ya da çekiciliğinizi yitirdiğiniz duygusuna kolaylıkla kapılabilirsiniz.


Normal menopoz iki değişik biçimde ortaya çıka­bilir. Bunlardan biri, normal, düzenli âdet kanamalarınızın aniden  kesilmesidir; ya da aylık kanama­lar arasındaki süre uzayabilir; böylece kanama mik­tarı her seferinde biraz daha azalarak tamamen duracaktır. 

Ağır ya da çok sık tekrarlanan düzenli âdet kana­maları, menopoza doğru normal gidişler olarak görülemez; bu gibi anormalliklerin nedeni fibroidler ya da polipler (bunlar çoğunlukla kanserli olmayan ur­lardır) olabilir. Çok ender olarak, rahimde kanser baş­langıcı da bu duruma neden olabilmektedir fakat tedavisi mümkün olduğu için endişe etmemek gerekir ve gerekli kontroller için doktora başvurulmaldır. Bu sebeple, bu türden aşırı kanamaların üzerinde durula­rak nedeninin araştırılması ve yalnızca bir değişiklik olarak görülmemesi önemlidir.Seyrek olarak menopoz, 45 yaşından önce, erkende ortaya çıkabilir; az rastlanan bir durum da 25 yaş gibi genç bir dönemde kadınların yumurtalıklarının yumurta ve hormon üretememesi ve kanamaların dur­ması gibi gerçekten üzücü bir durumun ortaya çık­masıdır. Bu gibi kadınlarda biyokimyasal değişiklik­ler ve belirtiler daha aşırı bir biçimde ortaya çıkar; bu­nun ruhsal sonuçları da, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, gerçekten yıkıcı olabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Saç Bakımı İçin İpuçları

Uzun veya kısa, düz veya kıvırcık her kadın saçlarını bakımlı olması için çaba göstermektedir. Fakat saç bakımında yapılan genel hataları ...